Zoek
Sluit dit zoekvak.

De Externe Vertrouwenspersoon

Een veilige werkomgeving voor iedere werknemer en ieder bedrijf, met landelijke dekking door onze vertrouwenspersonen.

Meer dan 13% van de werknemers in Nederland heeft last van ongewenst gedrag van collega’s of van een leidinggevende.

Het Burgerlijk Wetboek is er duidelijk over: een veilige werkomgeving is niet alleen een recht van de werknemer, maar ook een wettelijke plicht van de werkgever (artikel 7:611 BW).

In Nederland heeft 13% van de werknemers last van ongewenst gedrag van collega’s of van een leidinggevende. De gevolgen zijn groot; bij werknemers leidt het tot gezondheidsschade en bij bedrijven tot onder meer reputatieschade, verzuim en onrust.

Slachtoffers van ongewenst gedrag worden minder proactief en melden zich vaker ziek, gemiddeld 7 dagen per jaar meer dan gemiddeld. In veel gevallen kan het niet goed begeleiden van een melding van ongewenst gedrag leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid, het betalen van schadevergoeding of ontslag.

Ongewenst gedrag doet zich voor in de vorm van:

De Externe Vertrouwenspersoon is dé partner voor de werkgever die niet alleen uitvoering geeft aan zijn wettelijke plicht, maar ook oog en hart heeft voor de eigen werkomgeving."

Sophie Drenth – Bestuurder De Externe Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspartner
De Externe Vertrouwenspersoon heeft een landelijke dekking en alle specialistische kennis, expertise en ervaring om werkgevers met vertrouwen een veilige werkomgeving te laten bieden waarin ongewenst gedrag zonder enige terughoudendheid of consequenties kan worden gedeeld. En om daarna de melding professioneel en deskundig te behandelen.

Voorkomen is beter dan genezen
Het creëren van een veilige werkomgeving begint bij de werkgever. Wie liever niet de werkgever wil zijn die pas aanklopt als het mis is, doet er verstandig aan zich te realiseren dat voorkomen beter is dan genezen. Wie problemen wil vermijden, draagt daarom zorg voor een duidelijk beleid gericht op veiligheid, vertrouwen en daadkracht.

Het voordeel van onafhankelijkheid
De praktijk leert dat een interne vertrouwenspersoon ongewild in een moeilijke positie komt als de onafhankelijkheid van de functie wordt gehinderd door loyaliteit naar of afhankelijkheid van de werkgever. Vaak heeft de HR ook de pet op van de interne vertrouwenspersoon. Mogelijke melders van ongewenst gedrag zouden door deze dubbele rol gehinderd kunnen worden om hun klacht neer te leggen.

Preventie en uitvoering
De Externe Vertrouwenspersoon biedt werkgevers een breed pakket aan diensten op het gebied van preventie en uitvoering. Vanzelfsprekend zijn er de getrainde externe vertrouwenspersonen, maar ook kunnen op maat gemaakte gedragsregels en richtlijnen worden opgesteld waarmee een werkgever goed werkgeverschap toont. Indien nodig kunnen we een onderzoek doen naar de heersende omgangsvormen binnen uw bedrijf en bij klachten kan De Externe vertrouwenspersoon ervaren experts leveren voor een klachten- of onderzoekscommissie’

‘Enige tijd geleden werd ik door mijn werkgever gewezen op ‘de externe vertrouwenspersoon’. Na een bericht van mijn kant, kwam er snel een reactie en was er de mogelijkheid om op zeer korte termijn een afspraak in te plannen. Ik heb Sophie leren kennen als een betrokken iemand, zonder (voor)oordelen, die echt luistert naar je verhaal en met goede en bruikbare adviezen over te nemen stappen. Dank daarvoor!’

Diensten

DEVP Helpt u met
 • Vertrouwenspersonen
 • Onderzoekscommissie
 • Klachtencommissie
 • Bedrijfsartsen
 • Juridische ondersteuning
 • Arbitrage
 • Mediation
 • Slachtofferhulp
 • Werving en Selectie

Trainingen

Voor uw medewerkers en leidinggevenden
 • Training op maat
 • Rekening houdend met specifieke eisen en wensen
 • Voor leidinggevenden, medewerkers of interne vertrouwenspersoon
 • Centraal thema in sociale veiligheid

Tarieven

Tarieven op maat
 • Abonnement met uurtarieven
 • Speciaal op maat voor uw bedrijf of organisatie
 • Variërend van €105,- tot €255,- per uur

Een greep uit onze klanten