Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vertrouwenspersoon inhuren

Een veilige werkomgeving is de plicht van de werkgever

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 13% van de werknemers in Nederland dagelijks wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. Meer concreet: (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en agressie.

De Arbowet bepaalt dat een werkgever zich optimaal moet inspannen voor een veilige werkomgeving. Een belangrijk en relevant aspect van goed werkgeverschap is het aanstellen van een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag (VPO).

Dat een interne vertrouwenspersoon in de praktijk door werknemers veelal wordt gezien als de lange arm van HR, werpt voor die werknemers een drempel op om hulp van een interne vertrouwenspersoon in te roepen. Met alle gevolgen van dien.

Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)

De in februari 2023 van kracht geworden Wet Bescherming Klokkenluiders (WBK) brengt met zich mee, dat werkgevers met tenminste 50 werknemers (nog steeds) verplicht een interne meldregeling dienen te hebben. Werknemers kunnen via die regeling een vermoeden van een misstand melden. Per 17 december 2023 is de overgangsregeling ten einde gekomen en dienen werkgevers ook aan deze Wet te voldoen. 

Ook hiervoor geldt dat er een onafhankelijk meldpunt dient te worden aangewezen en is het verstandig om naast een Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag (VPO), ook een Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) te benoemen.

De functie van VPO kan gecombineerd worden met die van VPI. De vertrouwenspersonen van DEVP zijn voor beide rollen opgeleid en voor beide rollen beschikbaar.

Misstanden
DEVP adviseert u graag bij het opstellen en invoeren van een interne meldregeling en helpt u bij de voorlichting aan uw medewerkers over het melden van een misstand.

Ervaren en onafhankelijke professionals

De getrainde en ervaren professionals van DEVP staan klaar voor werknemers om ongewenst gedrag vertrouwelijk te bespreken. De onafhankelijkheid van de DEVP-professionals is daarbij essentieel: werknemers die te maken krijgen met ongewenst gedrag moeten door een onafhankelijke deskundige worden gehoord en worden geholpen om adequaat te kunnen handelen. Gebeurt dit niet, dan leiden ongewenst gedrag tot uitval, arbeidsrechtelijke geschillen, schade en in het ergste geval tot negatieve publiciteit.

Bij DEVP staat het welzijn van de werknemer bovenaan. De onafhankelijkheid van DEVP ten opzichte van de werkgever is in alle gevallen gewaarborgd door de afspraken die wij met de werkgever maken. DEVP heeft een luisterend oor, is ervaren en kritisch; al onze professionals kennen het klappen van de zweep. DEVP beschikt over landelijke dekking. Na kennismaking met de opdrachtgever zal in overleg met de opdrachtgever de meest geschikte vertrouwenspersoon, die actief is in de provincie waarin de opdrachtgever actief is, worden toegewezen.

Monitor Ongewenst Gedrag (MOG)

Werkgevers willen weten waar zij staan. Bij aanvang van de samenwerking met DEVP is er daarom de mogelijkheid van de MOG: een anonieme enquête onder uw medewerkers waarmee de veiligheid van uw werkomgeving gewaardeerd. U kunt dit jaarlijks herhalen en de resultaten opnemen in uw jaarverslag.

Gedragscode en Klachtenreglement

Het is voor de werkgever en werknemers belangrijk dat een gedragscode en een klachtenreglement zijn opgesteld waarin een klachtprocedure melding ongewenst gedrag is opgenomen. Bij de intake zal door DEVP de gedragscode en het klachtenreglement van de werkgever worden beoordeeld en waar nodig worden aangepast. Is er geen sprake van gedragscode of klachtenreglement, dan kunt u dit bij DEVP aanschaffen. U bent er dan van verzekerd dat u altijd over een up-to-date de gedragscode en het klachtenreglement beschikt.

Abonnementen inclusief tools ter voorkoming van én omgang met ongewenst gedrag

In geval van ongewenst gedrag is de externe vertrouwenspersoon hét eerste aanspreekpunt voor uw werknemers. Daarmee voorkomen we verzuim, gaat het plezier in- en productiviteit van werk omhoog en toont de werkgever goed werkgeverschap.

Mocht de melding uiteindelijk een onderzoek verlangen en/of eindigen in een geschil of een klacht, dan staan wij klaar met onze expertise.

Voor de beschikbaarheid van een externe vertrouwenspersoon en onze andere specialisten betaalt u een vast laag abonnementstarief per jaar.

Met het abonnement heeft u toegang tot al onze diensten: naast die van een externe vertrouwenspersoon, ook die van professionals (bedrijfsarts, psycholoog en arbeidsrechtjurist). De tarieven van onze professionals vindt u hier

Offerte

Wilt u weten hoe DEVP u kan helpen met een veilige werkomgeving? Als u het formulier invult, nemen wij contact met u op.