Search
Close this search box.

Monitor Ongewenst Gedrag

Wat kan DEVP
voor u betekenen?

Monitor Ongewenst Gedrag

Een waardevolle barometer

Om de stand van zaken rondom de veiligheid van de werkomgeving in uw bedrijf in kaart te brengen, heeft DEVP het initiatief genomen tot de instelling van de Monitor Ongewenst Gedrag (MOG). Bedrijven en werkgevers die samenwerken met DEVP hebben de keuze om aan de MOG  deel te nemen. De MOG is als nulmeting inzetbaar bij het opstarten van het abonnement en is bruikbaar ter ondersteuning van een RI&E (risico evaluatie en inventarisatie) die door een HR geïnitieerd wordt. Ook kan de MOG dienen als thermometer om te peilen hoe het staat met de bedrijfscultuur.

Hoe werkt de MOG?
De professionals van DEVP hebben een set van vragen opgesteld die onder uw medewerkers verspreid worden door middel van een online enquête. Deze vragen zijn multiple choice met een paar open vragen en worden anoniem afgenomen. De persoonlijke ervaring van werknemers met de omgangsvormen op het werk is de rode draad in de lijst met vragen. Het gaat niet alleen om ongewenst gedrag maar vooral het gewenste gedrag in situaties komt aan bod. De uitkomst hiervan geeft inzicht in de bedrijfscultuur.

Het kan zijn dat de resultaten van onze online enquête uitnodigen tot nader onderzoek. In opdracht van de werkgever kunnen wij de bedrijfscultuur nader bespreken aan de hand van ons programma ‘Sociale veiligheid op de werkvloer’. Wij zijn ervaren met het begeleiden van verander-trajecten in bedrijven. Een cultuurverandering is een doorlopend proces en vraagt om maatwerk. Mocht uw bedrijf behoefte hebben aan een nieuwe blik op de toekomst dan komen wij graag bij u langs om te vertellen wat we kunnen betekenen.