Zoek
Sluit dit zoekvak.

Over ons

Op elk gebied een ervaren specialist met landelijke dekking

Team

Sophie Drenth

Bestuurder en vertrouwenspersoon

Sophie Drenth is de bestuurder en één van de vertrouwenspersonen bij DEVP. Haar kracht ligt vooral op het analyseren van allerlei vraagstukken en in het brengen van creatieve oplossingen.

Bij Van Oss & partners heeft Sophie de opleiding gevolgd tot vertrouwenspersoon. Hierdoor is DEVP een gecertificeerd bedrijf bij de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen. In eerste instantie gaat het om goed luisteren naar wat iemand zegt, ook tussen de regels door. Voor zowel werkgever als werknemer is Sophie met haar kennis over omgangsvormen de juiste gesprekspartner.`

Vanwege de expertise en praktijkervaring van Sophie is zij gevraagd om haar visie te geven op het belang van een externe vertrouwenspersoon voor een organisatie. Het artikel is hier te lezen.

Menno Steen

Vertrouwenspersoon

Menno Steen is één van de vertrouwenspersonen bij DEVP. Naast zijn werk als vertrouwenspersoon is Menno helikopterpiloot en heeft hij ervaringen opgedaan bij de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en de ANWB Medical Air Assistance.

De opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit heeft hij gevolgd bij Van Oss & Partners. Tevens is hij gecertificeerd vertrouwenspersoon bij de landelijke vereniging van vertrouwenspersonen.

Door zijn werk in operationele teams heeft Menno geleerd hoe belangrijk samenwerking, luisteren en nette omgangsvormen zijn en bijdragen aan het behalen van doelen. Hij heeft geleerd met een helikopterview te analyseren en oplossingsgericht te denken.

In de functie van vertrouwenspersoon vindt Menno het erg belangrijk dat mensen op een veilige en respectvolle manier hun werkzaamheden uit kunnen voeren. Is dat niet mogelijk, dan is Menno bereid als onbevooroordeeld persoon te luisteren, adviseren en te begeleiden.

Sandra Latour-Köhler

Vertrouwenspersoon

Sandra Latour is een gekwalificeerd en gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit. Zij volgde haar opleiding bij Van Oss en Partners.

Door haar jarenlange ervaring als logopedist beschikt zij over de juiste communicatieve vaardigheden; haar rustige empathische luisterhouding en toegankelijkheid nodigen de betrokkenen uit in een vertrouwelijke omgeving hun verhaal te doen.

Als extern vertrouwenspersoon werkt zij onafhankelijk, objectief en integer. Sandra heeft een breed netwerk en samen met betrokkenen zal zij zoeken naar de best mogelijke aanpak van meldingen van ongewenst gedrag en/of integriteitsschending waarbij de melders te allen tijde zelf de regie zullen houden.

Yvonne van Westenbrugge

Vertrouwenspersoon

Yvonne van Westenbrugge is een gecertificeerd, gekwalificeerd en geregistreerd Extern Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit. Zij volgde haar opleiding bij het LIVP (Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen).

Door haar jarenlange ervaring bij de Nationale Politie als rechercheur en in de geüniformeerde dienst beschikt zij over de juiste competenties die van een vertrouwenspersoon verwacht kan worden. Enkele competenties zijn: communicatief vaardig, inlevingsvermogen, luisteren, analytisch en adviesvaardig zijn.

Als extern vertrouwenspersoon zal zij zich volledig inzetten om zo onafhankelijk, objectief en integer mogelijk te zijn. Zij vindt het belangrijk dat een melder of een klager in alle rust zijn/haar verhaal kan doen en samen naar de beste oplossing zoeken. De melder/klager zal altijd zelf de regie houden in de vervolgstappen. Yvonne zal de melder/klager blijven ondersteunen zolang het nodig is.   

Linda van der Heide

Vertrouwenspersoon

Linda van der Heide is één van de vertrouwenspersonen die voor DEVP de noordelijke provincies bedient. Opgeleid door Van Oss & Partners. Naast haar werk als vertrouwenspersoon is Linda als senior communicatieadviseur werkzaam bij een veiligheidsregio en GGD. Haar expertise is interne, verander- en crisiscommunicatie. ‘Het goede gesprek’ mogelijk maken is daarbij één van haar kernkwaliteiten.  

Als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit geeft ze alle ruimte om je verhaal te doen en je hart te luchten. Ze luistert en onderzoekt met oprechte aandacht en rust. Hierdoor ontstaat vaak vanzelf helderheid over een eventueel vervolg. Daarbij houd je altijd zelf de regie. Linda zet je in je kracht en staat altijd naast je, als je daar behoefte aan hebt.

Chantal Gulickx

Vertrouwenspersoon

Chantal is een gecertificeerd vertrouwenspersoon, ongewenste omgangsvormen en integriteit. Zij heeft haar opleiding gevolgd bij het landelijk instituut vertrouwenspersoon. Door haar ruim 27 jaar ervaring als manager en directeur binnen de kinderopvang heeft Chantal veel ervaring in het omgaan met diversiteit van mensen. Medewerkers, collega’s, ouders en samenwerkingspartners konden door haar toegankelijkheid altijd een open communicatie verwachten. 

Als externe vertrouwenspersoon zet ze haar competenties in door empathisch en zonder oordeel  te luisteren. Ze vindt het belangrijk dat een melder zich eerst veilig en op zijn/ haar gemak voelt om zijn/haar verhaal te doen. Autonomie is een van haar hoogste waarden en dat zal ze ook stimuleren in haar contacten, de regie blijft daardoor altijd bij de melder. Met haar communicatieve vaardigheden weet ze de juiste vragen te stellen en de melder te helpen in het vinden van oplossingen.

Hans Rietjens

Bedrijfsarts

Hans Rietjens is als bedrijfsarts verbonden aan DEVP. Met veel ervaring als bedrijfsarts en hoofd opleider bij een grote internationale vliegtuigmaatschappij heeft Hans alles al een keer mee gemaakt.

Inmiddels heeft Hans zijn eigen praktijk en is hij verbonden als bedrijfsarts bij meerdere organisaties, werkzaam in onder andere de zakelijke dienstverlening, luchtvaart, zorg en ziekenhuizen, grafische industrie, wegvervoer, bouw, offshore en multiculturele bedrijven.

Hans is een gedreven, enthousiaste en proactieve bedrijfsarts waarbij communicatie op één staat. Dat gecombineerd met zijn sterk organisatorische en strategische vermogen en zijn persoonlijkheid dat motiveert en enthousiasmeert maakt dat Hans dé bedrijfsarts is waar zowel de organisatie als medewerker zich prettig bij voelt.

Just Blom

Psychotherapeut

Just Blom is als psychotherapeut verbonden aan DEVP. Just is een ervaren kracht met een eigen praktijk in de GGZ, maar heeft ook veel ervaring binnen diverse instellingen.

Daarnaast is Just docent bij diverse postdoctorale opleidingen en begeleidt hij tevens intervisies: samenwerkingsproblemen met collega’s of klanten van allerlei soort komen daarbij regelmatig aan bod. Tenslotte coacht hij werknemers in hun functioneren binnen diverse werkvelden: ook daar zijn samenwerkingsaspecten en de spanningen die daar op allerlei gebied kunnen spelen veelal focus van de gesprekken. Met zijn ervaring kan Just goed helpen inschatten wat de aard van de gevolgen kan zijn bij aanhoudende werkproblemen, en helpen om de mogelijke aanpak daarvan mede te proberen te bepalen.

Julia van der Woude

Advocaat arbeidsrecht

Julia van der Woude is als onafhankelijke arbeidsrechtadvocaat verbonden aan DEVP. Haar expertise ligt op een zeer breed terrein van het arbeidsrecht en in het bijzonder in arbeidsverhoudingen. Vanuit Haarlem adviseert en procedeert zij in arbeidsgeschillen en begeleidt waar nodig aanvragen voor ontslagvergunningen.

Door haar ruime ervaring op het gebied van harmonisering van arbeidsvoorwaarden, flexibele arbeidsrelaties en van begeleiding van reorganisaties wordt Julia veelvuldig door bedrijven gevraagd. Julia is in staat om complexe zaken op een pragmatische en creatieve manier op te lossen waarbij een goede communicatie en bereikbaarheid bijdragen aan een optimaal resultaat.

Mede door haar expertise wordt ze vaak geraadpleegd om commentaar te geven op kwesties in de samenleving, vooral waar het gaat om arbeidsverhoudingen die betrekking hebben op omgangsvormen. Zie ook haar reactie in de Volkskrant als toelichting op de situatie van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland.

De initiatiefnemers, allemaal ervaren in de omgang met ongewenst gedrag op de werkvloer, zijn specialisten op het gebied van:
DEVP is een initiatief van een aantal ervaren professionals die de handen ineen hebben geslagen om hun kennis, expertise en praktijkervaring sneller en makkelijker beschikbaar te maken.​