Search
Close this search box.

Klachtencommissie

Als bemiddeling niet volstaat om een werknemer en de veroorzaker van het ongewenst gedrag er samen uit te laten komen, kan de werknemer een klacht indienen bij een klachtencommissie.

Het Arbobesluit artikel 2.15 lid 1 maakt duidelijk dat klachten over ongewenst gedrag moeten worden onderzocht door een ‘ter zake kundige en onafhankelijke klachtencommissie’. Het ligt voor de hand dat dit een externe commissie is.

Klachtenreglement

DEVP stelt op verzoek van de werkgever een klachtenreglement ter beschikking en biedt een ervaren klachtencommissie aan. Aan de hand van het klachtenreglement zal de klacht door de DEVP-klachtencommissie worden behandeld.

Deze klachtencommissie zal de klacht van ongewenst gedrag de klacht beoordelen en een onderzoeksrapport opstellen waarbij, indien gewenst, een aanbeveling of advies aan de werkgever wordt gedaan over de te nemen maatregelen.

Monitor Ongewenst Gedrag (MOG)

Werkgevers willen weten waar zij staan. Bij aanvang van de samenwerking met DEVP is er daarom de mogelijkheid van de MOG: een anonieme enquête onder uw medewerkers waarmee de veiligheid van uw werkomgeving gewaardeerd. U kunt dit jaarlijks herhalen en de resultaten opnemen in uw jaarverslag.

Gedragscode en Klachtenreglement

Het is voor de werkgever en werknemers belangrijk dat er een gedragscode en een klachtenreglement is. Hiermee geef je als werkgever gehoor aan de zorgplicht van de Arbowet. In een gedragscode staat beschreven hoe je als organisatie met elkaar om wil gaan. In een klachtenreglement staat de procedure beschreven bij een melding van ongewenst gedrag. Voor beide onderdelen van beleid ten aanzien van omgangsvormen kun je terecht bij DEVP. Wij helpen graag bij het opstellen en implementeren van een gedragscode en een klachtenreglement.

Abonnementen ter voorkoming van en omgang met ongewenst gedrag

Ter voorkoming van ongewenst gedrag is het noodzakelijk dat een werkgever een beleid over omgangsvormen neerlegt in zijn organisatie. Hier vraagt de Arbowet ook om in de vorm van een PSA (psychosociale arbeidsbelasting). Omgangsvormen maken hier onderdeel van uit.

Ook hier is DEVP uw gesprekspartner voor het scheppen van een kader. Mocht u nog geen beleid hebben dan helpen wij u graag met het opstarten en implementeren van een beleid ter voorkoming van en omgang met ongewenst gedrag in uw organisatie. Zo toont u goed werkgeverschap en weet iedereen waar hij/zij aan toe is.

Offerte

Meer weten wat DEVP voor u kan betekenen? Neem via het formulier of via de telefoon contact op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.