Search
Close this search box.

Arbitrage

Arbitrage in plaats van naar de rechter?

Als een werkgever en werknemer samen niet tot een oplossing komen, mediation geen oplossing biedt of de aanbeveling van de Klachtencommissie niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan lijkt de gang naar de rechter vaak nog de enige optie.

Er bestaat echter ook de mogelijkheid van arbitrage door DEVP: een bij wet geregelde en met alle waarborgen omgeven vorm van rechtspraak waarbij één of meerdere arbeidsrechtdeskundigen – arbiters – uitspraak doen.

Arbitrage kan uitkomst bieden bij gevoelige geschillen waar beide partijen belang hebben bij vertrouwelijkheid in plaats van de openbaarheid van een rechtszaak. Maar ook in het geval u zelf aan het woord wilt komen, maar de juridische toetsing wilt overlaten aan een arbeidsrechtdeskundige. Deze onafhankelijke arbiter, specialist in het arbeidsrecht, doet zelf onderzoek waarna snel een uitspraak volgt die niet wordt gepubliceerd.

Arbeidsrecht arbitrage kan eenvoudig worden opgestart

Werkgever en werknemer komen op eenvoudige wijze overeen dat het oordeel van de arbiter(s) bindend is en er geen hoger beroep mogelijk is. Partijen verklaren het reglement voor arbitrage van DEVP van toepassing. De inschrijfformulieren worden naar de betreffende arbiter(s) gestuurd en vervolgens wordt in overleg met beide partijen een zittingsdatum bepaald. Beide partijen dienen een week voor de zittingsdatum hun standpunten in die tijdens de zitting worden toegelicht. Binnen een week na de zittingsdatum volgt de uitspraak. Dit vonnis kan ten uitvoer worden gelegd.

Wie zijn de arbiters van DEVP?

DEVP heeft een netwerk van ervaren arbeidsrechtadvocaten die als onafhankelijk arbiter kunnen optreden. DEVP staat ervoor in dat deze arbeidsrechtadvocaten een studie Nederlands recht hebben afgerond, meer dan tien jaar in de arbeidsrechtpraktijk werken, een specialistische arbeidsrechtopleiding hebben gevolgd en lid zijn van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Wat kost Arbitrage?

De kosten voor behandeling van het geschil door een arbiter bedragen € 2.000,- excl. BTW plus eventuele (advocaat)kosten en komen voor rekening van de werkgever.

Meer weten wat DEVP voor u kan betekenen?
Neem via het formulier contact op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.